Svetový objav


Tekovskej hvezdárni v Leviciach sa ako prvej na svete podarilo vysvetliť, prečo sa v blízkosti našej Zeme nachádza oblak prachu.

Tento prach bol pozorovaný Spitzerovým vesmírnym ďalekohľadom, ako aj družicou COBE. Jeho existencia však zostávala nevyriešená a vysvetlenie oblaku doteraz nebolo publikované žiadnou inštitúciou zaoberajúcou sa touto problematikou. Vysvetlenie spočívalo v riešení pohybu prachových častíc ovplyvnených nielen gravitáciou Slnka a Zeme, ale aj elektromagnetického žiarenia Slnka a slnečného vetra. Výsledky Tekovskej hvezdárne boli publikované v prestížnom vedeckom časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 444, 3308-3316. Finálnu verziu článku je možné nájsť tu.

Preprint článku v plnom znení je uverejnený na tejto stránke.

Tekovská hvezdáreň v Leviciach sa týmto objavom zaradila medzi popredné inštitúcie zaoberajúce sa výskumom medziplanetárnej hmoty.


Počítadlo prístupov: 289885 návštevníkov.