EXKURZIE - návšteva hvezdárne

Naša hvezdáreň ponúka exkurzie návštevníkom všetkých vekových kategórií.

Zvláštnu pozornosť venujeme ponuke programov pre deti a mládež. Témy sa rôznia podľa veku žiakov, primerane podľa ich schopností, tak, aby zaujali každú vekovú kategóriu a pútavou formou rozšírili vedomosti návštevníkov o vesmíre.

Exkurzie je potrebné objednať dopredu (najlepšie telefonicky na tel.č. 036/6312166).

Dĺžka exkurzie: cca 60 min

Programová štruktúra exkurzie:

  • program v digitálnom planetáriu
  • prednáška
  • prehliadka astronomickej pozorovateľne (v prípade priaznivých pozorovacích podmienok spojená s pozorovaním Slnka)Počítadlo prístupov: 509649 návštevníkov.