Pracovníci hvezdárne

V súčasnosti vo hvezdárni pracujú

Meno a priezvisko Pracovná funkcia
RNDr. Jozef Kováč, PhD. riaditeľ
Ján Otrekal odborný pracovník - astronóm
RNDr. Pavol Pástor, PhD. odborný pracovník - astronóm
Ing. Danica Ondíková odborná pracovníčka - metodička
Ing. Jaroslava Kompanová ekonómkaPočítadlo prístupov: 222266 návštevníkov.