O nás

Tekovská hvezdáreň v Leviciach je rozpočtová organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou. Jej pôsobnosť sa vzťahuje na celé územie regiónu. Sídli v meste Levice, ktoré leží v širokej a plytkej doline dolného Hrona na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny.

Počítadlo prístupov: 504045 návštevníkov.