Súťaže

Aj v roku 2021 organizujeme vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach?" a výtvarnú súťaž "Vesmír očami detí"


VESMÍR OČAMI DETÍ

XXXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže


Štatút súťaže na tomto odkaze.


Termín zasialania prác do okresného kola: 29. marec 2021


Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 29. marca 2021 na adresu:TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
P.O.BOX 128
Sokolovská 21
934 01 LEVICEČO VIEŠ O HVIEZDACH

31. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže


Štatút súťaže na tomto odkaze.


Okresné kolo: 17. marca 2021 o 14:00 hod (elektronická forma)


Prihlášky s uvedením priezviska, e-mailového kontaktu a súťažnej kategórie posielajte do 10. marca 2021 na adresu hvezdárne


TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
Sokolovská 21
934 01 LEVICE
alebo mailom na adresu: hvezdaren@hvezdarenlevice.sk


Počítadlo prístupov: 395904 návštevníkov.