Súťaže

Aj v roku 2022 organizujeme vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach?" a výtvarnú súťaž "Vesmír očami detí"


VESMÍR OČAMI DETÍ

XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže


Štatút súťaže na tomto odkaze.


Termín zasialania prác do okresného kola: 31. marec 2022


Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 31. marca 2022 na adresu:TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
P.O.BOX 128
Sokolovská 21
934 01 LEVICEČO VIEŠ O HVIEZDACH

32. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže


Štatút súťaže na tomto odkaze.


Okresné kolo: 9. marca 2022 o 14:00 hod


Prihlášky s uvedením priezviska, e-mailového kontaktu a súťažnej kategórie posielajte do 2. marca 2022 na adresu hvezdárne


TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
Sokolovská 21
934 01 LEVICE
alebo mailom na adresu: hvezdaren@hvezdarenlevice.sk


Počítadlo prístupov: 432414 návštevníkov.