História hvezdárne
Zodpovedný pracovník Obdobie Umiestnenie hvezdárne Priestory Významné medzníky
Jozef NOVOTNÝ
(1.1.1956 - 2.5.1968)
1.1.1956 Budova Osemročnej strednej školy v Leviciach prenajaté menovanie
1964 Južná bašta levického hradného areálu prenajaté hvezdáreň sa sťahuje do levického hradu – činnosť stagnuje
František HOCHSTEIGER
(1.2.1971 - 31.12.1973)
1.2.1971 Južná bašta levického hradného areálu prenajaté menovanie
september 1971 vybudovanie pozorovateľne s odsuvnou strechou pre refraktor D=150 mm
Barbora VAVROVÁ
(1.1.1974 - 28.2.1997)
1.1.1974 Južná bašta levického hradného areálu prenajaté menovanie
1981 Kancelárie na Vojenskej ulici č.2 prenajaté hvezdáreň sa sťahuje do nových prenajatých priestorov
15.10.1982 ruší sa pozorovateľňa v areáli levického hradu
december 1994 Kancelárie na ulici SNP č. 24 prenajaté hvezdáreň sa sťahuje do nových prenajatých priestorov
1.1.1996 hvezdáreň stráca právnu subjektivitu a včleňuje sa do TKC
Rozália ONDÍKOVÁ
(1.3.1997 - 31.12.2013)
1.3.1997 Kancelárie na ulici SNP č. 24 prenajaté menovanie
máj 1998 Sokolovská ulica č. 21 vlastné hvezdáreň získava vlastné priestory - montovaný dom typu Okal s priľahlými pozemkami, začína sa sťahovanie , pričom zároveň sa rozbiehajú stavebné a inštalačné úpravy získaného domu a terénne práce na priľahlých pozemkoch
1.4.1999 hvezdáreň získava naspäť právnu subjektivitu
19.3.2000 otvorenie vlastných priestorov pre verejnosť
marec 2003 otvorenie pozorovateľne s odsuvnou strechou pre refraktor D=150mm
október 2004 nadobudnutie prenosného planetária STARLAB, jediného svojho druhu v strednej Európe
29.11.2011 otvorenie pozorovateľne s kupolou pre Cassegrain D=400mm
Jozef KOVÁČ
(1.1.2014)
1.1.2014 Sokolovská ulica č. 21 vlastné menovanie
2.pol. 2014 svetový objav - vysvetlenie existencie oblaku prachu na obežnej dráhe Zeme okolo Slnka
november 2016 nadobudnutie digitálneho prenosného planetária


Významné roky

1956 založenie hvezdárne ako tretej na Slovensku
1971 vybudovanie pozorovateľne s odsuvnou strechou pre refraktor s priemerom 150 mm v Južnej bašte levického hradného areálu
1981 sťahovanie hvezdárne do prenajatých priestorov na Vojenskej ulici
1982 zrušenie pozorovateľne
1994 sťahovanie hvezdárne do prenajatých priestorov na ulici SNP
1996 strata právnej subjektivity a včlenenie do Tekovského kultúrneho centra v Leviciach
1998 prvýkrát v histórii získava hvezdáreň vlastnú budovu s priľahlým pozemkom na Sokolovskej ulici
1999 vrátenie právnej subjektivity a vytvorenie osvetového úseku pri hvezdárni, ktoré nahrádza činnosť okresného osvetového strediska
2000 otvorenie zrekonštruovanej budovy hvezdárne a začiatok stavby pozorovateľne s odsuvnou strechou
2002 otvorenie astronomickej pozorovateľne s odsuvnou strechou pre refraktor 150mm a delimitovanie osvetového úseku do Krajského osvetového strediska v Nitre
2003 hvezdáreň získava krajskú pôsobnosť
2004 hvezdáreň získava unikát jediný v SR a strednej Európe vôbec: prenosné planetárium STARLAB
2011 otvorenie astronomickej pozorovateľne s kupolou pre Cassegrain 400mm
2014 svetový objav - vysvetlenie existencie oblaku prachu na obežnej dráhe Zeme okolo Slnka
2016 hvezdáreň získava digitálne prenosné planetárium


Počítadlo prístupov: 509659 návštevníkov.