POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE - Faktúry za rok 2014

Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos (s DPH) Popis Dátum úhrady Spôsob úhrady
2 35795662 GTS Slovakia 4314006821 17.01.2014 22,08 ADSL linka 17.1.2014 prevodný príkaz
3 36743852 WebHause,s.r.o. 1402987 17.01.2014 14,75 web stranka 17.1.2014 prevodný príkaz
4 33818321 Račko Jozef AUTOBATERIE 2014003 17.01.2014 95,40 autobateria 17.1.2014 prevodný príkaz
5 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 17.01.2014 21,85 ochrana objektu 28.1.2014 prevodný príkaz
6 POLICIA - alarm služba 9500007062 17.01.2014 3,98 ochrana objektu 28.1.2014 prevodný príkaz
7 31396674 Le Cheque Dejeuner 0114013740 29.01.2014 471,35 stravenky 29.1.2014 prevodný príkaz
8 00164852 SUH Hurbanovo 20140063 30.01.2014 77,40 časopis 30.1.2014 prevodný príkaz
9 47232480 RVTS 36102806 17.01.2014 55,68 poplatok RTVS 17.1.2014 prevodný príkaz
10 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 10.02.2014 21,85 ochrana objektu 10.2.2014 prevodný príkaz
11 POLICIA - alarm služba 9500007062 10.02.2014 3,98 ochrana objektu 10.2.2014 prevodný príkaz
12 35763469 T Com - Slovak Telecom 6758745178 11.02.2014 27,68 telefom 11.2.2014 prevodný príkaz
13 31396674 Le Cheque Dejeuner 8401013784 12.02.2014 858,19 stravenky 12.2.2014 prevodný príkaz
14 35795662 GTS Slovakia 4314008282 12.02.2014 22,08 ADSL linka 12.2.2014 prevodný príkaz
15 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430018 12.02.2014 72,65 elektrická energia 12.2.2014 prevodný príkaz
16 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410024 12.02.2014 249,00 plyn 12.2.2014 prevodný príkaz
17 11987090 Vaníková Ľuboslava 152014 19.02.2014 163,25 BOZP a PO 19.2.2014 prevodný príkaz
18 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430081 19.02.2014 72,65 elektrická energia 19.2.2014 prevodný príkaz
19 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410065 19.02.2014 249,00 plyn 19.2.2014 prevodný príkaz
20 36743852 WebHause,s.r.o. 714015760 25.02.2014 49,10 web stránka 25.2.2014 prevodný príkaz
21 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 14046 25.02.2014 20,00 seminár PSA 25.2.2014 prevodný príkaz
22 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 14062 25.02.2014 20,00 seminár absolventi PŠA 25.2.2014 prevodný príkaz
23 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2014020204 03.03.2014 376,85 kancelárske potreby, čistiace potreby 3.3.2014 prevodný príkaz
24 POLICIA - alarm služba 9500007062 07.03.2014 3,98 prenos dát 7.3.2014 prevodný príkaz
25 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 07.03.2014 21,85 ochrana objektu 7.3.2014 prevodný príkaz
26 35795662 GTS Slovakia 4314020500 14.03.2014 22,08 ADSL linka 14.3.2014 prevodný príkaz
27 35763469 T Com - Slovak Telecom 3759737092 14.03.2014 30,29 telefon 14.3.2014 prevodný príkaz
28 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0950043046 14.03.2014 30,66 úrazové poistenie 14.3.2014 prevodný príkaz
29 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0512023452 14.03.2014 111,87 havarijné poistenie 14.3.2014 prevodný príkaz
30 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 14.03.2014 36,73 PZP poistenie 14.3.2014 prevodný príkaz
31 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0802008414 14.03.2014 698,08 poistenie majetku 14.3.2014 prevodný príkaz
32 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430183 21.03.2014 72,65 el.energia 21.3.2014 prevodný príkaz
33 36364967 REVIT-NITRA s.r.o. 140013 01.04.2014 600,00 odborná prehliadka 1.4.2014 prevodný príkaz
34 34279491 Ing. Marek Cziria 1400139 03.04.2014 105,00 požičanie odvlhčovača 3.4.2014 prevodný príkaz
35 31396674 Le Cheque Dejeuner 114040913 07.04.2014 1 167,66 stravenky 7.4.2014 prevodný príkaz
36 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410203 10.04.2014 438,52 el.energia 10.4.2014 prevodný príkaz
37 35795662 GTS Slovakia 4314025841 10.04.2014 22,08 ADSL linka 10.4.2014 prevodný príkaz
38 35763469 T Com - Slovak Telecom 9760730666 11.04.2014 22,73 telefon 11.4.2014 prevodný príkaz
39 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 11.04.2014 21,85 ochrana objektu 11.4.2014 prevodný príkaz
40 POLICIA - alarm služba 9500007062 11.04.2014 3,98 ochrana objektu 11.4.2014 prevodný príkaz
41 00162957 IVeS org. pre inf. VS 5590015744 14.04.2014 71,70 upgrade IVES 14.4.2014 prevodný príkaz
42 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8450014312 15.04.2014 70,19 voda 15.4.2014 prevodný príkaz
43 00307203 Mesto Levice 120006592 15.04.2014 281,03 daň z nehnuteľnosti 15.4.2014 prevodný príkaz
44 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410281 15.04.2014 249,54 plyn 15.4.2014 prevodný príkaz
45 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410224 15.04.2014 461,94 plyn 15.4.2014 prevodný príkaz
46 00307203 Mesto Levice 3130006752 28.04.2014 76,12 odvoz TKO 28.4.2014 prevodný príkaz
47 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202420026 29.04.2014 12,85 znečistenie ovzdušia 29.4.2014 prevodný príkaz
48 00151866 Úrad MV SR 260008092 24.04.2014 7,80 časopis 24.4.2014 prevodný príkaz
49 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430311 24.04.2014 72,65 el.energia 24.4.2014 prevodný príkaz
50 POLICIA - alarm služba 9500007061 13.05.2014 3,98 ochrana objektu 13.5.2014 prevodný príkaz
51 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007062 13.05.2014 21,85 ochrana objektu 13.5.2014 prevodný príkaz
52 3133532 Eset spol. s.r.o. 201419161 13.05.2014 11,96 licencia 13.5.2014 prevodný príkaz
53 35795662 GTS Slovakia 4314038370 13.05.2014 22,08 ADSL linka 13.5.2014 prevodný príkaz
54 35763469 T Com - Slovak Telecom 1761732568 13.05.2014 25,28 telefon 13.5.2014 prevodný príkaz
55 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430367 14.05.2014 72,65 el.energia 14.5.2014 prevodný príkaz
56 46602518 Radoslav Dávid D&F Interier 14015 19.05.2014 917,59 dlažba 20.5.2014 prevodný príkaz
57 37722731 Primalak Róbert Horvát 0802014 19.05.2014 193,52 servis auta 20.5.2014 prevodný príkaz
58 37723511 Galamboš Peter 01052014 20.05.2014 400,00 stavebné práce 21.5.2014 prevodný príkaz
59 35763469 T Com - Slovak Telecom 7404896041 26.05.2014 15,82 telefon 27.5.2014 prevodný príkaz
60 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410365 26.05.2014 249,54 plyn 27.5.2014 prevodný príkaz
61 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 05.06.2014 21,85 ochrana objektu 5.6.2014 prevodný príkaz
62 POLICIA - alarm služba 9500007062 05.06.2014 3,98 ochrana objektu 5.6.2014 prevodný príkaz
63 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0950043046 06.06.2014 30,66 úrazové poistenie 6.6.2014 prevodný príkaz
64 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0802008414 06.06.2014 698,08 poistenie majetku 6.6.2014 prevodný príkaz
65 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 06.06.2014 36,73 PZP poistenie 6.6.2014 prevodný príkaz
66 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0512023452 06.06.2014 111,87 havarijné poistenie 6.6.2014 prevodný príkaz
67 35795662 GTS Slovakia 4314044566 17.06.2014 22,08 ADSL linka 17.6.2014 prevodný príkaz
68 35763469 T Com - Slovak Telecom 8762740617 17.06.2014 25,10 telefon 17.6.2014 prevodný príkaz
69 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410432 18.06.2014 249,54 plyn 18.6.2014 prevodný príkaz
70 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430484 18.06.2014 72,65 el.energia 18.6.2014 prevodný príkaz
71 35763469 T Com - Slovak Telecom 7405845390 23.06.2014 34,98 telefon 23.6.2014 prevodný príkaz
72 31396674 Le Cheque Dejeuner 8401051249 24.06.2014 1 051,61 stravenky 24.6.2014 prevodný príkaz
73 25692715 AGEM Coputers, s. r. o. 2145004107 25.06.2014 1 149,24 telefon 25.6.2014 prevodný príkaz
74 36371271 Poradca s.r.o. 84077512 02.07.2014 49,80 odborná publikácia 02.07.2014 Prevodný príkaz
75 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 02.07.2014 3,98 ochrana objektu 02.07.2014 Prevodný príkaz
76 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 02.07.2014 21,85 ochrana objektu 02.07.2014 Prevodný príkaz
77 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202420060 11.07.2014 123,60 odborná prehliadka tlak.zariadení 11.07.2014 Prevodný príkaz
78 35763469 T Com - Slovak Telecom 0763751892 11.07.2014 17,96 telefon 11.07.2014 Prevodný príkaz
79 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314052695 11.07.2014 22,08 ADSL linka 11.07.2014 Prevodný príkaz
80 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430582 22.07.2014 72,65 el.energia 22.07.2014 Prevodný príkaz
81 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8450031939 22.07.2014 31,69 voda 22.07.2014 Prevodný príkaz
82 36754749 CBS,spol.s.r.o. 14100527 22.07.2014 598,80 prezentácia v maľovanej mape 22.07.2014 Prevodný príkaz
83 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2014070875 23.07.2014 175,34 spotrebný tovar 23.07.2014 Prevodný príkaz
84 1986018 Ivan Goda 13114 24.07.2014 175,00 protihmyzové siete 24.07.2014 Prevodný príkaz
85 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410517 24.07.2014 249,54 plyn 24.07.2014 Prevodný príkaz
86 35763469 T Com - Slovak Telecom 7406817667 28.07.2014 34,98 telefon 28.07.2014 Prevodný príkaz
87 41773811 Zasys 140072 28.07.2014 16,68 zabezpečenie signalizácie 28.07.2014 Prevodný príkaz
88 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 08.08.2014 3,98 ochrana objektu 08.08.2014 Prevodný príkaz
89 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 08.08.2014 21,85 ochrana objektu 08.08.2014 Prevodný príkaz
90 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430681 14.08.2014 72,65 elektrická energia 14.08.2014 Prevodný príkaz
91 35763469 T Com - Slovak Telecom 3764886945 14.08.2014 19,25 telefon 14.08.2014 Prevodný príkaz
92 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314059106 14.08.2014 22,08 ADSL linka 14.08.2014 Prevodný príkaz
93 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410568 14.08.2014 249,54 plyn 14.08.2014 Prevodný príkaz
94 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8450051696 14.08.2014 18,11 voda 14.08.2014 Prevodný príkaz
95 31592503 Poradca podnikateľa, sro. 5914036889 14.08.2014 102,00 videoškolenie 14.08.2014 Prevodný príkaz
96 31592503 Poradca podnikateľa, sro. 5914036891 14.08.2014 51,00 videoškolenie 14.08.2014 Prevodný príkaz
97 36622711 Hotel Flóra 1030014 14.08.2014 1 899,00 zraz mladých astronómov 14.08.2014 Prevodný príkaz
98 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2014106 15.08.2014 51,79 toner do tlačiarne 15.08.2014 Prevodný príkaz
99 35763469 T Com - Slovak Telecom 7407789813 03.09.2014 34,98 telefon 03.09.2014 Prevodný príkaz
100 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 08.09.2014 3,98 ochrana objektu 08.09.2014 Prevodný príkaz
101 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 08.09.2014 21,85 ochrana objektu 08.09.2014 Prevodný príkaz
102 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314067596 09.09.2014 22,08 ADSL linka 09.09.2014 Prevodný príkaz
103 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0950043046 18.09.2014 30,66 úrazové poistenie 18.09.2014 Prevodný príkaz
104 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0802008414 18.09.2014 698,08 poistenie majetku 18.09.2014 Prevodný príkaz
105 35763469 T Com - Slovak Telecom 7765861343 17.09.2014 21,47 telefon 17.09.2014 Prevodný príkaz
106 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0512023452 18.09.2014 111,87 havarijné poistenie 18.09.2014 Prevodný príkaz
107 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 18.09.2014 36,73 PZP poistenie 18.09.2014 Prevodný príkaz
108 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430779 19.09.2014 72,65 elektrická energia 19.09.2014 Prevodný príkaz
109 31396674 Le Cheque Dejeuner 8401076773 19.09.2014 1 051,61 stravenky 19.09.2014 Prevodný príkaz
110 35763469 T Com - Slovak Telecom 7408754346 24.09.2014 34,98 telefon 24.09.2014 Prevodný príkaz
111 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410654 29.09.2014 249,54 plyn 29.09.2014 Prevodný príkaz
112 35763469 T Com - Slovak Telecom 2766806474 15.10.2014 17,70 telefon 15.10.2014 Prevodný príkaz
113 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8450066095 15.10.2014 18,56 telefon 15.10.2014 Prevodný príkaz
114 36520284 CONIX spol.s.r.o. 140834 15.10.2014 579,00 PC zostava 15.10.2014 Prevodný príkaz
115 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314074448 07.10.2014 22,08 ADSL linka 07.10.2014 Prevodný príkaz
116 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 07.10.2014 3,98 ochrana objektu 07.10.2014 Prevodný príkaz
117 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 07.10.2014 21,85 ochrana objektu 07.10.2014 Prevodný príkaz
118 35739487 NAY 3513100449 21.10.2014 813,87 objektív 21.10.2014 Prevodný príkaz
119 35107855 Petrík Karol Ing. 2014035 22.10.2014 998,00 ďalekohľad 22.10.2014 Prevodný príkaz
120 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410712 22.10.2014 249,54 plyn 22.10.2014 Prevodný príkaz
121 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430913 22.10.2014 72,65 elektrická energia 22.10.2014 Prevodný príkaz
122 35763469 T Com - Slovak Telecom 7409709443 27.10.2014 34,98 telefon 27.10.2014 Prevodný príkaz
123 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314081741 06.11.2014 22,08 ADSL linka 06.11.2014 Prevodný príkaz
124 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 06.11.2014 3,98 ochrana objektu 06.11.2014 Prevodný príkaz
125 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007062 06.11.2014 21,85 ochrana objektu 06.11.2014 Prevodný príkaz
126 35763469 T Com - Slovak Telecom 4767740805 11.11.2014 16,68 telefon 11.11.2014 Prevodný príkaz
127 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202420101 12.11.2014 84,00 odborná prehliadka tlak.zariadení 12.11.2014 Prevodný príkaz
128 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20140454 19.11.2014 345,60 učebné pomôcky 19.11.2014 Prevodný príkaz
129 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203431014 19.11.2014 72,65 elektrická energia 19.11.2014 Prevodný príkaz
130 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410784 19.11.2014 249,54 plyn 19.11.2014 Prevodný príkaz
131 35763469 T Com - Slovak Telecom 7410668569 25.11.2014 34,98 telefon 25.11.2014 Prevodný príkaz
132 32026323 TROMF - Piarova Judita 20140812 25.11.2014 869,90 refraktor 25.11.2014 Prevodný príkaz
133 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania 052 25.11.2014 40,00 seminár 25.11.2014 Prevodný príkaz
134 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania 063 25.11.2014 40,00 seminár 25.11.2014 Prevodný príkaz
135 3133532 Eset spol. s.r.o. 201448336 28.11.2014 268,80 licencia na softver 28.11.2014 Prevodný príkaz
136 36553212 LEMAR LEVICE, s.r.o. 14243 02.12.2014 162,00 termohlavice 02.12.2014 Prevodný príkaz
137 46512411 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. 0620140005 05.12.2014 564,66 pracovné náradie 05.12.2014 Prevodný príkaz
138 41776011 GATE WAY Jakušíková Anna 140031 05.12.2014 919,20 pexeso 05.12.2014 Prevodný príkaz
139 46133780 Ellano.sk Ing. Zuzana Modřáková 208571 05.12.2014 630,12 rádio na astronómiu 05.12.2014 Prevodný príkaz
140 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 05.12.2014 3,98 ochrana objektu 05.12.2014 Prevodný príkaz
141 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007062 05.12.2014 21,85 ochrana objektu 05.12.2014 Prevodný príkaz
142 44688288 Ivan Sulovec - eTECH CITY 143966 08.12.2014 409,72 tlačiareň 08.12.2014 Prevodný príkaz
143 30000742 Valentová Alena TRIO ELKO 20140287 08.12.2014 113,30 svietidlo 08.12.2014 Prevodný príkaz
144 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2014161 08.12.2014 51,60 toner 08.12.2014 Prevodný príkaz
145 37722731 Primalak Róbert Horvát 1882014 08.12.2014 137,69 servis auta 08.12.2014 Prevodný príkaz
146 36536067 BYT CENTRUM s.r.o. 140049 08.12.2014 820,00 nábytok 08.12.2014 Prevodný príkaz
147 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 7001603193 10.12.2014 300,90 plotové nožnice 10.12.2014 Prevodný príkaz
148 27712885 ONIO s.r.o. 31400655 10.12.2014 351,50 náradie 10.12.2014 Prevodný príkaz
149 46933000 TOMIRA s.r.o. 102141207 10.12.2014 197,43 bezpečnostný projekt 10.12.2014 Prevodný príkaz
150 35765038 hej.sk 201117308 10.12.2014 144,00 aku vrtačka 10.12.2014 Prevodný príkaz
151 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2014169 12.12.2014 337,40 papier, 12.12.2014 Prevodný príkaz
152 08659692 Oxford encyklopedia 1902642074 12.12.2014 187,00 encyklopedia 12.12.2014 Prevodný príkaz
153 46534831 Hladamfarby.sk s.r.o. 201321040 16.12.2014 421,20 toner 16.12.2014 Prevodný príkaz
154 35763469 T Com - Slovak Telecom 1768690249 17.12.2014 16,21 telefon 17.12.2014 Prevodný príkaz
155 44822715 ABC FACHCENTRUM,s.r.o. 20143650 17.12.2014 429,78 kosačka 17.12.2014 Prevodný príkaz
156 11790547 EURONICS TPD - František Majtám 14201542 17.12.2014 129,99 Vysávač a fukár 17.12.2014 Prevodný príkaz
157 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2014121654 17.12.2014 365,48 kancelárske potreby 17.12.2014 Prevodný príkaz
158 11790547 EURONICS TPD - František Majtám 141108831 18.12.2014 54,98 vozík záhradný 18.12.2014 Prevodný príkaz
159 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20140683 18.12.2014 84,00 časopis Kozmos 18.12.2014 Prevodný príkaz
160 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 7001653734 18.12.2014 295,00 zálohovací disk 18.12.2014 Prevodný príkaz
161 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 19.12.2014 36,73 PZP poistenie 19.12.2014 Prevodný príkaz
162 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0950043046 19.12.2014 30,67 úrazové poistenie 19.12.2014 Prevodný príkaz
163 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0512023452 19.12.2014 111,87 havarijné poistenie 19.12.2014 Prevodný príkaz
164 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0802008414 19.12.2014 698,08 poistenie majetku 19.12.2014 Prevodný príkaz
165 47232480 RVTS 036102806 19.12.2014 55,68 poplatok RTVS 19.12.2014 Prevodný príkaz
166 36329754 Vlnka, s.r.o. 140034 19.12.2014 224,00 adaptér, objektív 19.12.2014 Prevodný príkaz
167 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410870 19.12.2014 398,00 plyn 19.12.2014 Prevodný príkaz
168 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314086759 22.12.2014 22,08 ADSL linka 22.12.2014 Prevodný príkaz
169 35763469 T Com - Slovak Telecom 7411633033 22.12.2014 34,98 telefon 22.12.2014 Prevodný príkaz
170 31396674 Le Cheque Dejeuner 8401108502 23.12.2014 1 012,92 stravenky 23.12.2014 Prevodný príkaz
171 17054346 Libri,s.r.o. 35130335 23.12.2014 794,02 knihy 23.12.2014 Prevodný príkaz


Počítadlo prístupov: 504044 návštevníkov.