Tekovská hvezdáreň v Leviciach

--- O NÁS --- AKCIE --- INFORMÁCIE --- KONTAKT ---

Otváracie hodiny pre organizované skupiny/školy (potrebné nahlásiť sa vopred):
Po, Ut, St: 8:00 - 15:30
Otváracie hodiny pre verejnosť/individuálnych návštevníkov (potrebné nahlásiť sa vopred):
Št, Pi: 16:00 - 22:00, vstupy každú celú hodinu

Priestory hvezdárne sú pre verejnosť otvorené za súčasného dodržiavania platných hygienických predpisov.


Na návštevu sa treba dopredu zahlásiť na tel. č. 036/6312166.

Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 • Vstup a pobyt vo vonkajších a vnútorných priestoroch hvezdárne je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
 • Zakazuje sa vstup do priestorov hvezdárne, pokiaľ má osoba zvýšenú telesnú teplotu, nádchu, alebo pociťuje príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, sťažené dýchanie).
 • Pri vstupe do vnútorných priestorov a pozorovateľne si aplikujte dezinfekciu na ruky.
 • Umývajte si ruky s použitím dezinfekčného mydla, následne si ruky utierajte do jednorazových papierových obrúskov.
 • Nekonzumujte jedlá ani nápoje.
 • Rešpektujte pokyny našich pracovníkov.

Prenosné digitálne planetárium

Informácie a ponuka na tejto stránke.


Tekovská hvezdáreň v Leviciach je krajská rozpočtová organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou s pôsobnosťou pre celé územie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Bola založená 1. januára 1956 ako tretia na Slovensku.

  V súčasnosti vykonáva:
 • odborno-pozorovateľskú činnosť
 • poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied
 • kultúrnu a osvetovú činnosť

Pozorovanie večernej a nočnej oblohy v prípade priaznivých pozorovacích podmienok každý pracovný štvrtok a piatok od zotmenia do 22:00 hod.


Informácie o vesmírnej sonde AKATSUKI sú na tejto linke.

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zriaďovateľom Tekovskej hvezdárne v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj.

Počítadlo prístupov: 356832 návštevníkov.